Slet et skib


Illustrativt billede

​​​​​​Salg til ikke-dansk ejer

Hvis et skib sælges til en udenlandsk virksomhed eller person, skal skibet som udgangspunkt slettes fra registret. Det gør du ved at udfylde og sende formular S4. Husk, at sælgeren skal underskrive formularen, og at du skal indsende det originale dokument - ikke en kopi.

Ophugning og forlis

Hvis et skib forliser, eller du får det ophugget, skal du anmelde det ved at indsende formular S5 (ved forlis) eller formular S6 (ved ophugning). Er skibet ophugget, skal en offentlig myndighed - typisk en havnefoged - attestere, at skibet er ophugget.​

Skibe kan også slettes i følgende situationer, hvis ejeren ønsker det:

Skib ejet af udenlandsk virksomhed

Hvis skibet ejes af en udenlandsk virksomhed, kan det slettes på ejerens skriftlige begæring.

Dansk ejer driver skibet fra et andet EU- eller EØS-land

Den danske ejer skal ved anmeldelsen om udslettelse erklære, at skibet drives - dvs. administreres, kontrolleres og dirigeres - fra et andet EU- eller EØS-land, hvortil den danske ejer har en reel tilknytning.

Dansk ejer ønsker at registrere skibet i et tredjeland

Den danske ejer skal ved anmeldelsen om udslettelse erklære, at skibet fortsat administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark.

Regler

  1. Lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 2014 (bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister)
  2. Lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014 (bekendtgørelse af søloven)
  3. Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. oktober 2013 (bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister)
  4. Bekendtgørelse nr. 1654 om registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00