Slet et skib


​​​​Salg til ikke-dansk ejer

Hvis et skib sælges til en udenlandsk virksomhed eller person, skal skibet som udgangspunkt slettes fra registret. Det gør du ved at udfylde og sende formular S4. Husk at sælgeren skal underskrive formularen, og du skal indsende det originale dokument - ikke en kopi.

Ophugning og forlis

Hvis et skib forliser, eller du får det ophugget, skal du anmelde det ved at indsende formular S5 (ved forlis) eller formular S6 (ved ophugning). Er skibet ophugget, skal en offentlig myndighed typisk en havnefoged attestere, at skibet er ophugget.​

Skibe kan også slettes, hvis ejeren ønsker det, i følgende situationer:

Skib ejet af udenlandsk virksomhed

Hvis skibet ejes af en udenlandsk virksomhed, kan det slettes på ejerens skriftlige begæring.

Dansk ejer driver skibet fra et andet EU- eller EØS-land

Den danske ejer skal ved anmeldelsen om udslettelse erklære, at skibet drives, dvs. administreres, kontrolleres og dirigeres fra et andet EU- eller EØS-land, hvortil den danske ejer har en reel tilknytning.

Dansk ejer ønsker at registrere skibet i et 3. land

Den danske ejer skal ved anmeldelsen om udslettelse erklære, at skibet fortsat administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark.

Fritidsskib

Et fritidsskib på under 20 BT, som ikke er pantsat. kan blive slettet, hvis ejeren ønsker det og indsender formular S9.  Er der registreret for eksempel et ejerpantebrev i skibet, afvises anmeldelsen om udslettelse.

Regler

  1. LBK nr 68 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister)
  2. LBK nr 75 af 17/01/2014 (Bekendtgørelse af søloven)
  3. BEK nr 1157 af 01/10/2013 (Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister)
  4. BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer)
  5. LBK nr 462 af 14/05/2007 (Tinglysningsafgiftsloven)