Fartøjsfortegnelsen


Illustrativt billede

​​​Fartøjsfortegnelsen er et af Skibsregistrets tre registre. Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mindre end 20 kan optages enten i Fartøjsfortegnelsen eller i det almindelige skibsregister. Erhvervsfartøjer med en bruttotonnage på mindre end 5 kan kun optages i Fartøjsfortegnelsen.

Vi kan ikke registrere panterettigheder i fartøjer, der er optaget i Fartøjsfortegnelsen.

Når dit skib bliver optaget i Fartøjsfortegnelsen, får det et nummer, der består af bogstaverne FTJ efterfulgt af et tal. Det er skibets matrikelnummer. Nummeret skal sættes på selve skibet, så det fremstår tydeligt.​

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00