Optagelse


Billede af fiskere på dæk

​​​Vil du have et skib optaget i fartøjsfortegnelsen? Så se her, hvordan du gør. Du finder alle de nævnte formularer og blanketter nederst på siden.

Du skal indsende følgende dokumenter til Søfartsstyrelsen:

  • S8-anmeldelse for skibet
  • Bilbrev (bygningsattest) eller skibsskøde
  • R-anmeldelse for ejeren
  • Målebrev
  • Tilladelse til registrering af fartøj.

Er skibet købt i udlandet?

Så indsender du et Builder's Certificate eller en Bill of Sale (formular B2, engelsk version). Du skal desuden indsende enten udslettelsesattest (Deletion Certificate) eller ikke-registreringsattest (Non-registration Certificate) fra det pågældende land. Hvis dokumenterne er fra et land uden for EU, skal de være bekræftet af en godkendt notar.

Årsafgift

Du skal betale en årlig afgift i forbindelse med at have skibet optaget i Skibsregistret.

Få et overblik over afgiften her.

Kontakt en skibsmåler eller et klassifikationsselskab

Her finder du en liste over autoriserede skibsmålere, som kan definere dit skibs tonnage.

Autoriserede skibsmålere

Hvis dit skib skal måles i udlandet, skal du i stedet anvende et godkendt klassifikationsselskab.

American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
DNV GL
Lloyd's Register (LR)
Polish Register of Shipping (PRS)
RINA
Korean Register (KR)
China Classification Society (CCS)

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00