Registreringsafgifter og priser


​​​Størrelsen på afgifterne

Det er tinglysningsafgiftsloven, der definerer afgifternes størrelse. Hvis du gerne vil vide på forhånd, hvad du skal betale, finder du oplysningerne på SKATs hjemmeside. Der knytter sig én afgift til registrering af ejerforhold og en anden til registrering af panterettigheder. Du finder SKATs vejledninger her:

SKATs vejledning om afgift for registrering af ejerforhold
SKATs vejledning om afgift for registrering af panterettigheder   

Priser for udskrifter og attester

Det koster 175,- kr. at få disse udskrifter og attester:

  • Bekræftet udskrift af skibsbladet
  • Bekræftet udskrift af dokumenter, f.eks. skøde og pant
  • Registreringsattester
  • Ikke-registreringsattester
  • Udslettelsesattester

Betaling

Du skal selv sørge for at indbetale  registreringsafgift samtidig med anmeldelsen til registrering. Du kan betale via netbank til:

Danske Bank: reg.nr. 0216, kontonummer: 4069031625, IBAN: DK8402164069031625, SWIFT: DABADKKK​​​, med angivelse af kendingsbogstaver/FTJ-nr. og dokumentart (skøde, pantebrev osv.). 

For alle skibe gælder det, at afgiften beregnes af købe- eller pantesummen, og at det udregnede beløb oprundes til nærmeste 100 kr.

Ved manglende betaling af tinglysningsafgiften overdrages sagen til SKAT.

Betaler du i fremmed valuta? Så skal du vedlægge en beregning, og det skal fremgå, hvilken kurs og kursdag, du bruger. Kursdagen må senest ligge 14 dage før anmeldelsesdatoen.

Bevaringsværdige skibe

For bevaringsværdige skibe afhænger tinglysningsafgiften af skibets type. Et bevaringsværdigt fritidsskib skal betale tinglysningsafgift som et fritidsskib, mens et bevaringsværdigt lastskib skal betale tinglysningsafgift som erhvervsskib.​

 Kontakt

Søfartsstyrelsen
Skibsregistret (SRG)
+45 72 19 60 23