Skibsregistret


Billede af fritidsbåde i havn

Skibe, der anvendes erhvervsmæssigt og fritidsskibe med en BT på mindst 20, skal registreres i Skibsregistret. Det samme gælder husbåde, der anvendes til privat bolig, hvis skibets BT er på mindst 20. Herved adskiller Skibsregistret sig fra Dansk Internationalt Skibsregister, som kun optager handelsskibe.

Her kan du læse mere om, ​​​​​hvad du skal gøre, når du vil registrere et fritidsskib eller slette det fra registret.​

Fra 1. marts 2018 kan fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 ikke længere registreres i Skibsregistret. Pant og andre rettigheder skal derfor fremover tinglyses i Personbogen efter de almindelige regler om pant i løsøre.

Fritidsfartøjer under 20 BT vil fremover ikke kunne få udstedt et nationalitetsbevis. Da ejere af fritidsfartøjer kan få brug for at dokumentere dette for myndigheder udenfor Danmark, har Skibsregistret udarbejdet et "To whom it may concern"-brev som kan fremvises i stedet.

Desuden kan private fritidssejlerorganisationer selv udstede "nationalitetsbevis" til deres medlemmer.

Brevet findes her:

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00