Skibsregistret


Billede af fritidsbåde i havn

Skibe, der anvendes erhvervsmæssigt og fritidsskibe med en BT på mindst 20, skal registreres i Skibsregistret. Det samme gælder husbåde, der anvendes til privat bolig, hvis skibets BT er på mindst 20. Herved adskiller Skibsregistret sig fra Dansk Internationalt Skibsregister, som kun optager handelsskibe.

Her kan du læse mere om, ​​​​​hvad du skal gøre, når du vil registrere et fritidsskib eller slette det fra registret.​

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00