Ejerskifte


Illustrativt billede

​​​​​​​​​​​​​Her kan du læse mere om, hvilke dokumenter du skal sende til Søfartsstyrelsen, når du vil registrere et ejerskifte på et fritidsskib i Skibsregistret. Du finder ​de relevante formularer i boksen nederst på siden.​

Ejerskiftet kan kun registreres, hvis Søfartsstyrelsen modtager et adkomstdokument, der lever op til de formelle krav. Adkomstdokument er en fællesbetegnelse for de dokumenter, der beviser, at ejeren faktisk har ejendomsretten til skibet.

Du skal sørge for, at adkomstdokumentet lever op til følgende krav:

  • Et adkomstdokument skal være på enten dansk eller engelsk, for at det kan blive registreret.
  • Det skal fremgå tydeligt, at ejendomsretten til skibet overdrages til køberen.
  • Overtagelsesdatoen skal være angivet.
  • Adkomstdokumentet skal være underskrevet af skibets sælger.
  • Adkomstdokumentet skal have sælgers originale underskrift.​
  • Alle underskrifter skal angives med dag, måned og år for underskriftstidspunktet.
  • Underskrivernes navne skal gentages med blokbogstaver, maskinskrift, stempel eller lignende.
  • Hvis sælgeren er en virksomhed, skal adkomstdokumentet underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden.
  • Du kan med fordel benytte formularerne B1 (bilbrev), B2 (skøde) eller B2 (Bill of Sale).

Årsafgift

Du skal betale en årlig afgift i forbindelse med at have skibet optaget i Skibsregistret.
Få et overblik over afgiften her.

Privatpersoner skal også registreres som rederi

I forbindelse med ejerskifte skal køberen registreres som rederi - også selvom køberen er en privatperson.

For at registrere dig som rederi skal du anvende formular R1, hvis du er eneejer. Hvis I er flere ejere, skal I indsende formular R2.​​

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00