Optagelse


Billede af fritidsfartøjer i havn

Skibe, der anvendes erhvervsmæssigt og fritidsskibe med en BT på mindst 20, skal registreres i Skibsregistret. Det samme gælder husbåde, der anvendes til privatbolig, hvis skibets BT er på mindst 20.

For at du kan få et skib optaget i Skibsregistret, skal du indsende en række dokumenter. Der er nogle formkrav til dokumenterne, som du bør kende, når du skal registrere dit skib. Du kan altid spørge os, hvis du er i tvivl. Dokumenterne er:

  • Målebrev (tonnage certificate)
  • Formular S 1 eller S 3
  • Relevant formular til anmeldelse af rederi, fx R1
  • Adkomstdokument (document of title)
  • Udslettelsesattest (Deletion Certificate) eller ikke-optagelsesattest (Certificate of Non-registration)
  • Dokumentation for tidligere ejere.

Find mere detaljeret information om dokumenterne og de vigtige formkrav her.

Årsafgift

Du skal betale en årlig afgift i forbindelse med at have skibet optaget i Skibsregistret.
Få et overblik over afgiften her.


Skal du registrere et fritidsskib?

Registrering i Skibsregistret er obligatorisk for danske fritidsfartøjer, som har en bruttotonnage på 20 eller derover. 

Kontakt en skibsmåler eller et klassifikationsselskab

Her finder du en liste over autoriserede skibsmålere, som kan definere dit skibs tonnage.

Autoriserede skibsmålere

 

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00