Slet et fritidsskib


Billede af fritidsfartøj

​​​​Hvis du vil have slettet dit skib, skal du indsende en formular til Søfartsstyrelsen. Årsagen til at du vil slette skibet fra registret er afgørende for, hvilken formular du skal anvende - selve formularerne finder du i boksen nedenfor.

Skib uden pant eller brugsret

Du kan få dit fritidsskib slettet, hvis det er under 20 BT, og der ikke er registreret pant eller brugsret i fritidsskibet. Hvis du vil slette skibet, skal du indsende formular S9. Den finder du nedenfor. Det er vigtigt, at du sender den originale, udfyldte formular S9 til Skibsregistret med almindelig brevpost. En kopi vil ikke blive anerkendt.  

Skibet sælges til udlandet, er forlist eller ophugget

Du skal have dit fritidsskib slettet, hvis du sælger det til udlandet, eller hvis fritidsskibet forliser eller er ophugget. Det gælder uanset fritidsskibets størrelse, og i så tilfælde skal du i stedet for formular S9 indsende en af følgende:

  • Ved salg til udlandet: formular S4 og kopi af skibsskøde eller kontrakt
  • Ved forlis: formular S5
  • Ved ophugning: formular S6.