Slet et fritidsskib


Billede af fritidsfartøj

​​​​​​​​​​​​​​Hvis du vil have slettet dit skib, skal du indsende en formular til Søfartsstyrelsen. Årsagen til at du vil slette skibet fra registret er afgørende for, hvilken formular du skal anvende - selve formularerne finder du i boksen nedenfor.

Skib uden pant eller brugsret

Fritidsskibe med en bruttotonnage under 20 kan efter 1. marts 2018 ikke længere registreres i Skibsregistret. Samtidig vil ubehæftede fritidsskibe blive slettet af registret. Hvis et skib efter 1. marts 2018 bliver fri for hæftelser, slettes det automatisk af registret. Det samme gælder for skibe uden hæftelser, som ændrer anvendelse til fritidsskib.

Skibet sælges til udlandet, er forlist eller ophugget

Du skal have dit fritidsskib slettet, hvis du sælger det til udlandet, eller hvis fritidsskibet forliser eller er ophugget. I så tilfælde skal du indsende en af følgende:

  • Ved salg til udlandet: formular S4 og kopi af skibsskøde eller kontrakt
  • Ved forlis: formular S5
  • Ved ophugning: formular S6.

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00