Om de danske skibsregistre


Foto af dansk flag
  • Skibsregistret (DAS): Her kan alle danske erhvervsskibe med en BT på 5 eller mere optages. Endvidere optages fritidsfartøjer og husbåde, som bruges til privat beboelse, når de har en BT på 20 eller mere.
  • Dansk Internationalt Skibsregister (DIS): Her kan optages handelsskibe (ikke fiskeskibe), som har en BT på 20 eller mere. Skibe, der registreres i DIS må ikke transportere passagerer mellem danske havne, med mindre der er tale om fart til og fra havanlæg.
  • Fartøjsfortegnelsen (FTJ): Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mellem 5 og 20 kan enten optages her eller i DAS. Erhvervsskibe med en bruttotonnage på mindre end 5 kan kun optages her.
  • Bareboat-registret: Handelsskibe , som er registreret i et udenlandsk register, og ikke er dansk ejet kan bareboat-registreres i DAS eller DIS. Skibe i de danske registre kan desuden blive bareboat registreret under visse udenlandske flag.
  • Skibsbygningsregistret: Her kan optages alle skibe under bygning på et dansk værft, som forventes at få en BT på 5 eller mere.
  • Fritidsfartøjer: Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 kan ikke registreres i Skibsregistret. Læs mere om fritidsfartøjer med en BT under 20.

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00