Skibsregistrering og afgift


Danske skibe registreres i enten Skibsregisteret, Dansk Internationalt Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen. På de underliggende sider kan du finde information om registrering af skibe og rettigheder i skibe. Derudover finder du informationer om afgifter, og du kan søge i skibsregistrene.​