Blanketter - Skibsregistret


Selvom du er en privatperson, der registrerer dit skib, skal du alligevel registreres som rederi og dermed bruge den tilhørende registreringsanmeldelse

Registreringsanmeldelse for rederi

Registreringsanmeldelse for rederi (EU)

Registreringsanmeldelse for skib

CSR-blanketter - (Continuous Synopsis Record)

(Gælder lastskibe på 500 GT og derover, samt alle passagerskibe, begge kun for skibe i international fart):

Blanket til anmeldelse af erhvervsskibe til dansk flag

Adkomstdokumenter

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse til registrering i Skibsregistret

Erklæringer

Pantebreve

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse af pantebreve til registrering i Skibsregistret.

Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00