Forsikring - søretlige krav


Illustrativt billede

​​​​Ejer du et skib med en bruttotonnage (BT) på 300 eller mere, skal du oplyse Søfartsstyrelsen om dine forsikringer for søretlige krav.

Reglerne indebærer bl.a., at alle danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat om bord, som dokumenterer, at der er tegnet forsikring for søretlige krav. Skibe omfattet af certifikatkravet må ikke gå i fart uden at have certifikatet om bord.

Kravet om at indsende oplysninger gælder kun, hvis dine forsikringer ikke allerede er forhåndsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Alle forsikringer udstedt af P&I-klubber i den internationale gruppe af P&I-klubber (IG) kaldet ”Certificates of Entry” er godkendt.

Under visse omstændigheder omfatter certifikatkravet også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover. Derimod gælder kravet ikke for krigsskibe eller andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat og anvendes til statslige, ikke-kommercielle formål.

Indberetningsskema om forsikring for dækning af søretlig​​e krav 
Vejledning om underretning til Søfartsstyrelsen om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

 KONTAKT

Sikre skibe
Telefon: ​+45 72 19 60 17
Mail:  soeretligekrav@dma.dk