Husbåde og andre skibe


Billede af husbåde

​​​​Kravene til din husbåd afhænger af, hvordan den bliver anvendt. Den kan enten blive anvendt til privat beboelse eller ​til erhverv. Mange af de regler, der gælder for privat beboelse og erhverv, er ens. Men hvis husbåden bliver anvendt erhvervsmæssigt, findes der en række ekstra regler. Erhvervsmæssig anvendelse er fx museum, restaurant, hotel eller diskotek.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for at godkende og besigtige husbådens stabilitet, konstruktionen af skrog, forskellige tanke mm. Regler herfor kan findes i teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.

Godkendelses- og besigtigelsesarbejdet udføres af enkeltpersoner/firmaer, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen.

 

Den autoriserede kan ofte hjælpe med spørgsmål ud over autorisationsområdet.

Hvad er en husbåd?

Husbåde er flydende enheder, der ligger fastfortøjet i en havn, og som anvendes til privat beboelse eller erhverv. For at kunne betegnes som husbåd skal anvendelsen være af permanent karakter.

​Registrér din husbåd

Husbåde skal registreres. Du ansøger om registrering i Skibsregistret.

Se, hvordan du registrerer din husbåd her.

Nogle husbåde skal synes og certificeres

Ifølge MARPOL-konventionen skal husbåden synes og certificeres når:  

  • ​den har en bruttotonnage på 400 eller derover
  • hvis der er mere end 15 personer om bord.

Vi kan ikke give dispensation for kravet om certificering. Det er et af de anerkendte klassifikationsselskaber, der udfører synet og certificeringen.

Find listen over anerkendte klassifikationsselskaber her.

Der er normalt altid krav om bunkerscertifikat for husbåde med en bruttotonnage på 1.000 eller derover.

For udenlandske husbåde kan der gælde specielle krav.​

 Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 00