Husbåde og andre skibe


Kravene til din husbåd afhænger af, hvordan den bliver anvendt. Den kan enten blive anvendt til privat beboelse eller ​til erhverv. Mange af de regler, der gælder for privat beboelse og erhverv, er ens. Men hvis husbåden bliver anvendt erhvervsmæssigt, findes der en række ekstra regler. Erhvervsmæssig anvendelse er for eksempel museum, restaurant, hotel eller diskotek.
Søfartsstyrelsen har ansvaret for at godkende og besigtige husbådens stabilitet, konstruktionen af skrog, forskellige tanke mm. Arbejdet med at godkende og besigtige bliver udført af enkeltpersoner/firmaer, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen.
 

Den autoriserede kan ofte hjælpe med spørgsmål ud over autorisationsområdet.

Hvad er en husbåd?

Husbåde er flydende enheder, der ligger fastfortøjet enten i eller uden for en havn, og som anvendes til privat beboelse eller erhverv. For at kunne betegnes som husbåd, skal anvendelsen være af ikke forbigående art.

​Registrér din husbåd

Husbåde skal registreres. Du ansøger om registrering i Skibsregistret.

Se hvordan du registrerer din husbåd her.

Nogle husbåde skal synes og certificeres

I følge MARPOL-konventionen skal husbåden synes og certificeres når:  

  • ​den har en bruttotonnage på 400 eller derover
  • hvis der bor er mere end 15 personer om bord

Vi kan ikke give dispensation for kravet om certificering. Det er et af de anerkendte klassifikationsselskaber, der udfører synet og certificeringen.
Find listen over anerkendte klassifikationsselskaber her.

Der er normalt altid krav om bunkerscertifikat for husbåde med en bruttotonnage på 1000 eller derover.

For udenlandske husbåde kan der gælde specielle krav.​

 Kontakt

Sikre skibe
Peter Frey, Seniorskibsinspektør
+45 72 19 63 36