MLC-syn


Billede af skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen

​​​​​​​​​​​​​Maritime Labour Convention (MLC) sikrer, at dine ansættelsesforhold er i orden. Det gælder lige fra indgåelse af ansættelsesaftaler over hjemrejseret til arbejdsmiljø og social sikring.

Hvad betyder MLC for dig og dit skib? Få svarene her på siden.

​Hvilke skibe er omfattet af konventionen?

Alle danske skibe uanset størrelse. De deles op i to grupper:

 • Skibe, der skal have et syn og et certifikat:
  • Last- og pas​sagerskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, som sejler i international fart.
 • Skibe, der kun skal have et syn (men som kan foretage frivillig certificering):
  • Last- og passagerskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, som udelukkende sejler i national fart.
  • Last- og passa​gerskibe med en bruttotonnage under 500.

Bemandede pramme vil efter en konkret vurdering også være omfattet af reglerne. Fiskeskibe er ikke omfattet.​

Hvordan kommer rederen i gang med certificeringen/synet?

Klassifikationsselskaberne (RO) syner alle klassede lastskibe:

 • Kontakt skibets klassifikationsselskab for afholdelse af MLC-syn samt certificering.
 • Ansøg Søfartsstyrelsen om udstedelse af DMLC, part I.

Søfartsstyrelsen syner alle passagerskibe og uklassede lastskibe:

 • Kontakt Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk for afholdelse af MLC-syn samt certificering.
  Indsend følgende:
  • Skibets navn, IMO-nr. eller kaldesignal
  • Udkast til DMLC, Part II
  • Dokumenter, der henvises til i DMLC, Part II
  • Dokumentation for skibets eventuelle dispensationer vedrørende opholdsrum og fritidsfaciliteter
  • Rederiets procedure for behandling af klager om bord.
 • Hvis nedenstående dokumenter er relevante for det pågældende skib, sendes disse også til Søfartsstyrelsen inden synet:
  • Stikprøve af de søfarendes arbejds- eller hviletidsskema
  • Dokumentation, hvis der anvendes forhyrings- og formidlingstjenester
  • Tegning over aptering, hvis der er tale om en nybygning, eller der er sket større reparationer efter den 20. august 2013
  • Dokumenteret lønningsliste, der viser, hvor ofte den søfarende får hyre
  • Skema over arbejdets tilrettelæggelse om bord
  • Standardformat for den søfarendes ansættelsesaftale, hvis det er relevant, og en sådan anvendes af rederiet.

Ved syn kommer en skibsinspektør om bord og tjekker, om skibet har implementeret MLC-kravene. Er alt i orden, udstedes et MLC-certifikat​.

Læs mere om MLC-certifikatet 

Skibe, som ikke skal MLC-certificeres, får i stedet påført synsrapporten, at det er blevet synet i henhold til MLC.

​​Hvor ofte skal et skib synes og certificeres?

Skibe, der skal have syn og et certifikat (herunder også frivillig certificering), skal gennemgå følgende:

 • Et første syn
 • Et mellemliggende syn mellem anden og tredje årsdag for udstedelse af certifikatet
 • Et fornyelsessyn senest med fem års mellemrum.

Skibe, der kun skal have et syn, skal gennemgå følgende:

 • Et første syn
 • Fornyelsessyn med mellemrum af maksimalt tre år.

Synet afholdes som udgangspunkt sammen med ISM/SMC-audit eller i forbindelse med førstkommende eksisterende syn på områderne konstruktion, udrustning eller skrog.

​Ekstraordinært syn

For skibe, der ikke er i brug, kan Søfartsstyrelsen tillade, at periodiske syn helt eller delvis undlades.
 
Efter større reparationer og/eller ombygninger, der ændrer opholdsrummene væsentligt, foretages et helt eller delvist syn.
 
Klik her, hvis du vil vide mere om søfarendes rettigheder,  herunder ansættelsesforhold, social sikring og klager over arbejds- og levevilkår.                ​​ 

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17