Forhyrings- og formidlingstjeneste


​​​Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., §§ 8a-8e, Regler om forhyring og formidling for søfarende og bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed i Danmark

Private forhyrings- og formidlingstjenester for søfarende, hvis primære formål er at forhyre eller formidle arbejde til søfarende, eller som forhyrer eller formidler arbejde til et betydeligt antal søfarende, må kun drives i Danmark, hvis de er certificeret hertil af Søfartsstyrelsen.

Redere, som anvender sådanne danske private forhyrings- og formidlingstjeneste skal sikre sig, at de pågældende tjenester har et gyldigt certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen. Certifikatet er normalt gyldigt i 5 år.

Redere, der anvender private forhyrings- og formidlingstjenester for søfarende i lande, der har ratificeret MLC eller ILO’s konvention nr. 179 om forhyring og formidling for søfolk (1996), skal sikre, at de pågældende tjenester har et certifikat eller en licens, der dokumenterer, at de drives i overensstemmelse med kravene i den pågældende konvention.

Udsteder det pågældende land ikke sådanne certifikater eller licenser til private forhyrings- og formidlingstjenester, skal rederne sikre sig en anden form for officiel bekræftelse på, at de pågældende tjenester drives i overensstemmelse med kravene i en af de nævnte konventioner.

Redere, der anvender private forhyrings- og formidlingstjenester for søfarende i lande, der ikke har ratificeret MLC eller ILO’s konvention nr. 179, skal kunne dokumentere, at de pågældende tjenester overholder de krav til forhyrings- og formidlingstjenester, der følger af de pågældende konventioner.

Søfartsstyrelsen kan godkende, at en reder anvender en privat forhyrings- og formidlingstjeneste for søfarende i et land, der ikke har ratificeret MLC eller ILO’s konvention nr. 179. Godkendelsen gives for en tidsbegrænset periode, der normalt er 5 år.

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., §§ 8a-8e, Regler om forhyring og formidling for søfarende

Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed

Læs mere om forhyrings- og formidlingstjenester for søfarende

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00