Fritidsfaciliteter om bord


​​​​​Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart​

Fritidsfaciliteter
Krav til fritidsfaciliteter reguleres gennem kapitel II-3 i hhv. Meddelelser B og Meddelelser D. Meddelelser B gælder for nye lastskibe med en længde (L) på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 eller derover og for passagerskibe i international fart. Meddelelser D gælder for alle nye passagerskibe i national fart.
Forskriften indeholder regler for udendørsareal/fritidsområde samt fritidsrum.

Kravene, der implementerer dette afsnit, hvori der relateres til skibskonstruktion og –udstyr, gælder kun for skibe, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 20. august 2013, hvor MLC træder i kraft.

For skibe, der er konstrueret før denne dato, vil de krav vedrørende skibskonstruktion og –udstyr, der er angivet i ILO’s konventioner nr. 92 og nr. 133 om skibsmandskabets opholdsrum om bord, fortsat være gældende, såfremt de var gældende før den pågældende dato i henhold til love og praksis. Et skib skal anses for at være konstrueret på den dato, hvor skibets køl strækkes, eller når det er på et tilsvarende konstruktionsstadie.

Begge konventioner er fuldt ud implementeret i dansk ret.

Således tilgodeser kapitel II-3 udstedt i forbindelse med implementering af MLC vedrørende fritidsrum fuldt ud kravene i forskrift 3.1

Dispensationer og ækvivalenser
Eventuelle undtagelser eller ækvivalente løsninger i forhold til kap. II-3 skal kunne dokumenteres om bord, således at overensstemmelse med reglerne kan verificeres under en inspektion på en for inspektøren nem måde.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Jette Lisbeth Bloch Arrias, Seniorskibsinspektør
+45 72 19 63 61