Opholdsrum


​​​Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.​

Bekendtgørelse om Meddelelser f​ra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe national fart​

Opholdsrum
Krav til opholdsrum reguleres gennem kapitel II-3 i hhv. Meddelelser B og Meddelelser D. Meddelelser B gælder for nye lastskibe med en længde (L) på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 eller derover og for passagerskibe i international fart. Meddelelser D gælder for alle nye passagerskibe i national fart.

Forskriften indeholder regler for anbringelse, bygning og indretning af opholdsrum, herunder ståhøjde, isolering af opholdsrum og materialer, gange, trapper og døre, udgangsforhold, ventilation, luftkonditionering og opvarmning samt moskitonet, belysning, indretning af soverum, herunder regler for køjer, dørkareal, inventar, regler for spiserum, kabysrum og proviantrum. Regler for sanitære installationer (toiletter og baderum), særlige omklædningsrum, vaskerifaciliteter, kontorer samt renholdelse og tilsyn mm.

Kravene, der implementerer dette afsnit, hvori der relateres til skibskonstruktion og –udstyr, gælder kun for skibe, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 20. august 2013, hvor MLC træder i kraft.

For skibe, der er konstrueret før denne dato, vil de krav vedrørende skibskonstruktion og –udstyr, der er angivet i ILO-konvention nr. 92 om skibsmandskabets opholdsrum (revideret) samt ILO-konvention nr. 133 om skibsmandskabets opholdsrum (supplerende bestemmelser), fortsat være gældende, såfremt de var gældende før den pågældende dato i henhold til love og praksis. Et skib skal anses for at være konstrueret på den dato, hvor skibets køl strækkes, eller når det er på et tilsvarende konstruktionsstadie.

Både ILO 92 og ILO 133 er fuldt ud implementeret i dansk ret.
Således tilgodeser kapitel II-3 udstedt i forbindelse med implementering af MLC for opholdsrum fuldt ud kravene i MLC, forskrift 3.1.

Dispensationer og ækvivalenser
Eventuelle undtagelser eller ækvivalente løsninger i forhold til kap. II-3 skal kunne dokumenteres om bord, således at overensstemmelse med reglerne kan verificeres under en inspektion på en for inspektøren nem måde.

I de danske regler er ikke foretaget fravigelser. Det er muligt inden for rammerne af forskrift 3.1.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Jette Lisbeth Bloch Arrias, Seniorskibsinspektør
+45 72 19 63 61