Finansiel sikkerhed vedrørende redernes ansvar


Søfarende på danske skibe er omfattet af den danske lov om arbejdsskadesikring på lige fod med personer, som arbejder i Danmark.

Til bekræftelse af beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren efter lov om arbejdsskadesikring, skal den vedlagte erklæring fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring være tilgængelig for de søfarende om bord på skibet. Erklæringen skal være på skibets arbejdssprog eller på engelsk. Såfremt skibet går i international fart skal den være på engelsk eller vedhæftet en oversættelse til engelsk.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17