De søfarendes kvalifikationer


​​​Lov om skibes besætning og lov om de maritime uddannelser
Krav til søfarendes kvalifikationer reguleres primært gennem lov om skibes besætning samt lov om de maritime uddannelser. Der er udstedt en række forskrifter i medfør af de to nævnte love, og forskrifterne tilgodeser fuldt ud kravene i regel 1.3. Danmark ratificerede STCW-konventionen i 1981. Således certificeres skibsofficerer i besiddelse af såvel danske som udenlandske sønæringsbeviser i overensstemmelse med STCW-konventionen, som ændret. Ligeledes gælder for øvrige søfarende, at instruktion om personlig sikkerhed i overensstemmelse med STCW-konventionen skal være gennemført, inden tjenesten påbegyndes om bord. 

Lov om skibes besætning

Lov om de maritime uddannelser​

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Benny Gade Matsumoto-Hansen, Besætningskonsulent
+45 72 19 60 73