Syn af passagerskibe


Billede af krydstogtskib

​​​Søfartsstyrelsen syner alle danske passagerskibe mindst en gang om året.

Formål

Synet skal bidrage til et højt sikkerhedsniveau på danske passagerskibe, således at det er sikkert at sejle med dem, og således at alle personer kan blive reddet, hvis der sker en ulykke.

Ved synet skal det verificeres, at skibet som minimum har en teknisk standard, der opfylder gældende regler og intentionerne bag reglerne, samt at der i dagligdagen pågår et sikkerhedsarbejde og hersker en sikkerhedskultur om bord, der gør, at besætningen kan operere skibet sikkert og handle effektivt, hvis der sker en ulykke.

Rederiet skal derfor sikre og Søfartsstyrelsen skal ved synet verificere:

  • At skib og udstyr er i orden, så ulykker så vidt muligt ikke sker - alternativt kan håndteres.
  • At besætningen har viden om og kan håndtere de værst tænkelige situationer.
  • At der er styr på besætningens sikkerhed, sundhed og sociale forhold.

Årligt synstema

Søfartsstyrelsen udvælger hvert år et tema vedrørende søulykker og et tema vedrørende arbejdsmiljø, som der vil være fokus på under synene. I skemaet kan du læse, hvilke temaer der har været udvalgt.

År​Søulykke​Arbejdsmiljø
​2017​Brand i aptering (inkl. evakuering)​Klemskader
​2016 ​Mistet styring ​Fald
​2015 ​Brand på vogndæk ​Tunge løft
​2014​Kollision med 2-rumsskade ​Arbejde med kemikalier


Herunder kan du læse mere om passagerskibssynets indhold og tilrettelæggelse.

Større passagerskibe

Mindre passagerskibe

Turbåde (havne, søer og åer, vikingeskibe samt skibe til særlige formål)

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00