Tilbageholdte skibe


​Liste over tilbageholdte skibe:


ACHIEVER OZFS2
IMO:   9634127
Dato:  
 
  13.08.2019  
 
ADMIRALEN FTJ 1131
IMO:   
Dato:  
 
  23.08.2013  
 
ALTINA XP 3417
IMO:   
Dato:  
 
  27.02.2019  
 
ANITA FAHNØE OU 6607
IMO:   
Dato:  
 
  17.02.2012  
 
ANJA-LILL 5PMQ
IMO:   
Dato:  
 
  08.02.2013  
 
ANNA K OURF2
IMO:   8701002
Dato:  
 
  19.03.2020  
 
ANNA KRISTINE 5PVR
IMO:   
Dato:  
 
  05.03.2014  
 
ANNA P 5PPX
IMO:   
Dato:  
 
  02.11.2015  
 
ANNA-SOPHIE FTJ 4120
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
ANN-MARIE FTJ 3868
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
ASNÆS XP 3650
IMO:   
Dato:  
 
  13.03.2019  
 
B N OLESEN OWXI
IMO:   
Dato:  
 
  04.10.2017  
 
BALKA XP 4113
IMO:   
Dato:  
 
  25.10.2018  
 
BELLA FTJ 7564
IMO:   
Dato:  
 
  24.09.2018  
 
BIEN OUPO
IMO:   
Dato:  
 
  20.04.2020  
 
BJØRN OYAR
IMO:   5045677
Dato:  
 
  09.12.2019  
 
BONNILLE 5PQA
IMO:   
Dato:  
 
  25.03.2019  
 
BRØDRENE FTJ 3171
IMO:   
Dato:  
 
  19.08.2019  
 
BØNNEN FTJ 7439
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
C. TVILLING OU 9887
IMO:   
Dato:  
 
  21.08.2018  
 
CALYPSO OX 3136
IMO:   
Dato:  
 
  12.02.2019  
 
CAMILLA 5PUR
IMO:   
Dato:  
 
  26.05.2020  
 
CASTOR OYQX
IMO:   
Dato:  
 
  21.09.2018  
 
CECILIE XP 3648
IMO:   
Dato:  
 
  25.09.2019  
 
CERYS LINE OWHJ2
IMO:   8228842
Dato:  
 
  16.11.2018  
 
CHARLOTTE XPCB
IMO:   
Dato:  
 
  13.10.2011  
 
CHR. WOLLER OX 2311
IMO:   
Dato:  
 
  17.01.2019  
 
ELLEN XP 2425
IMO:   
Dato:  
 
  07.05.2019  
 
ELLIS OU 2134
IMO:   
Dato:  
 
  07.11.2012  
 
ELLY SKOV OU 5731
IMO:   
Dato:  
 
  20.02.2012  
 
EMMALIE OZHX
IMO:   
Dato:  
 
  13.12.2019  
 
FIE XP 3149
IMO:   
Dato:  
 
  08.04.2019  
 
FIO OZQM
IMO:   
Dato:  
 
  28.10.2015  
 
FRANK VICKY XP 3028
IMO:   
Dato:  
 
  09.04.2019  
 
FREJA XP 3278
IMO:   
Dato:  
 
  30.08.2018  
 
FRIGG OU 7114
IMO:   
Dato:  
 
  24.09.2018  
 
FRISKFISK XP 3466
IMO:   
Dato:  
 
  12.06.2017  
 
FRU JENSEN OU 7641
IMO:   
Dato:  
 
  19.12.2013  
 
FRU PIMP XP 2856
IMO:   
Dato:  
 
  24.04.2020  
 
FRU THOMSEN FTJ 7414
IMO:   
Dato:  
 
  18.09.2019  
 
FÆNØ XP 5351
IMO:   
Dato:  
 
  17.01.2019  
 
FØNIKS TRANSPORTER OXEU2
IMO:   
Dato:  
 
  17.09.2019  
 
GRETE FIGHTER OZLP2
IMO:   7944762
Dato:  
 
  23.04.2020  
 
GRETHE XP 2027
IMO:   
Dato:  
 
  20.01.2015  
 
GULDBORG II OU 4791
IMO:   
Dato:  
 
  12.03.2019  
 
HALSNÆS XP 2119
IMO:   
Dato:  
 
  09.10.2014  
 
HARALD BLÅTAND OVIK2
IMO:   8027858
Dato:  
 
  02.06.2017  
 
HAVET 5QRO
IMO:   
Dato:  
 
  28.02.2019  
 
HEBE XP 2738
IMO:   
Dato:  
 
  22.02.2019  
 
HEIDI OU 6922
IMO:   
Dato:  
 
  27.02.2019  
 
HJALMAR 5PWS
IMO:   
Dato:  
 
  17.09.2019  
 
HO BUGT OU 7149
IMO:   
Dato:  
 
  26.05.2020  
 
HUMMELVIG XP 3298
IMO:   
Dato:  
 
  04.04.2019  
 
INGRID FRICH OWEI
IMO:   
Dato:  
 
  11.01.2019  
 
INUK II OU 7745
IMO:   
Dato:  
 
  31.08.2016  
 
IRIS XP 3138
IMO:   
Dato:  
 
  20.09.2019  
 
JAMMERBUGT OZBV
IMO:   
Dato:  
 
  24.01.2020  
 
JANGA BORK XP 5174
IMO:   
Dato:  
 
  18.01.2019  
 
JANNE OU 7424
IMO:   
Dato:  
 
  28.02.2019  
 
JEANETTE OU 2455
IMO:   
Dato:  
 
  22.05.2020  
 
JOHANNA XP 5371
IMO:   
Dato:  
 
  09.03.2012  
 
JOSEFINA OU 5935
IMO:   
Dato:  
 
  21.05.2012  
 
JYTTE-ELLEN OUMC
IMO:   
Dato:  
 
  12.03.2019  
 
KATRINE XP 3254
IMO:   
Dato:  
 
  04.11.2013  
 
KIS II XP 3676
IMO:   
Dato:  
 
  01.06.2018  
 
KLEM VESTER II OUJO
IMO:   
Dato:  
 
  02.12.2014  
 
KONGSØRE OZPV
IMO:   
Dato:  
 
  02.12.2016  
 
KRISTINA HØJ OZOF2
IMO:   6601040
Dato:  
 
  04.07.2018  
 
KRONEN XP 5009
IMO:   
Dato:  
 
  22.01.2019  
 
LENETTE OU 4508
IMO:   
Dato:  
 
  22.05.2020  
 
LILJEN 5QDJ
IMO:   
Dato:  
 
  06.01.2020  
 
LILLE MY OX 3155
IMO:   
Dato:  
 
  08.01.2019  
 
LILLE VIG FTJ 5020
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
LINDA XPHX
IMO:   
Dato:  
 
  20.02.2020  
 
LINE OU 8155
IMO:   
Dato:  
 
  25.03.2019  
 
LINE OYRW
IMO:   
Dato:  
 
  07.11.2018  
 
LINE OU 8624
IMO:   
Dato:  
 
  01.12.2017  
 
LINETTE XP 4055
IMO:   
Dato:  
 
  08.04.2019  
 
LINN XP 3584
IMO:   
Dato:  
 
  21.01.2019  
 
LIS KEMI FTJ 1910
IMO:   
Dato:  
 
  06.05.2019  
 
LOTTE 5PLR
IMO:   
Dato:  
 
  21.09.2006  
 
LYKKEN FTJ 5349
IMO:   
Dato:  
 
  02.08.2018  
 
MAJA E OWPF
IMO:   7223223
Dato:  
 
  12.04.2018  
 
MALENE XP 3326
IMO:   
Dato:  
 
  03.02.2020  
 
MARCONI OZHY
IMO:   
Dato:  
 
  27.08.2018  
 
MARGIT-EVELYN OUOX
IMO:   
Dato:  
 
  04.11.2009  
 
MARIA XP 4578
IMO:   
Dato:  
 
  23.11.2010  
 
MARIE OU 8053
IMO:   
Dato:  
 
  06.01.2020  
 
MARKUS FTJ 1815
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
MELINA OU 2868
IMO:   
Dato:  
 
  02.12.2019  
 
MELISSA FTJ 7403
IMO:   
Dato:  
 
  18.09.2019  
 
METTE FTJ 3030
IMO:   
Dato:  
 
  22.01.2019  
 
MICTHOKON OXKK
IMO:   
Dato:  
 
  09.02.2018  
 
MULTEN FTJ 6757
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
MUSSE FTJ 2477
IMO:   
Dato:  
 
  27.07.2018  
 
N.A. HANSEN 5QDG
IMO:   
Dato:  
 
  22.05.2019  
 
NANNA 5QSL
IMO:   
Dato:  
 
  01.11.2016  
 
NANNA-KATHRINE FTJ 2445
IMO:   
Dato:  
 
  19.09.2018  
 
NEPTUN OU 8985
IMO:   
Dato:  
 
  25.07.2019  
 
NEPTUN OU 8984
IMO:   
Dato:  
 
  22.12.2016  
 
NETTO VII OU 8320
IMO:   
Dato:  
 
  28.11.2019  
 
NICITA OWKG
IMO:   
Dato:  
 
  27.02.2019  
 
NITRIME XP 3179
IMO:   
Dato:  
 
  12.03.2019  
 
NORDLYSET FTJ 3269
IMO:   
Dato:  
 
  10.06.2016  
 
NORDLYSET FTJ 2176
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
NULLER OU 9271
IMO:   
Dato:  
 
  17.12.2018  
 
OCEAN BANDIT OVSO
IMO:   
Dato:  
 
  13.03.2019  
 
OCEAN ZEPHYR OXCV2
IMO:   9000625
Dato:  
 
  06.03.2020  
 
ODESSA 5QQU
IMO:   
Dato:  
 
  15.01.2015  
 
PER XP 2833
IMO:   
Dato:  
 
  09.04.2019  
 
PERKREDES OXUL
IMO:   
Dato:  
 
  23.05.2018  
 
PILU XP 3319
IMO:   
Dato:  
 
  02.05.2018  
 
POSEIDON EXPRESS OYKO2
IMO:   9285524
Dato:  
 
  17.03.2020  
 
PRIME QAQORTOQ OXKX
IMO:   
Dato:  
 
  26.04.2019  
 
RASMUS XP 2458
IMO:   
Dato:  
 
  01.03.2013  
 
RIGMOR KIRSTINE 5PDI
IMO:   
Dato:  
 
  05.12.2018  
 
RIKKE OXZR
IMO:   
Dato:  
 
  02.12.2014  
 
ROSA-GRY OU 8232
IMO:   
Dato:  
 
  04.12.2018  
 
SABLE EXPRESS OWIA2
IMO:   7516876
Dato:  
 
  16.04.2019  
 
SALLING OUIG2
IMO:   7431571
Dato:  
 
  28.05.2018  
 
SB7020 OVUZ
IMO:   
Dato:  
 
  24.01.2020  
 
SEA COMFORT OUZK2
IMO:   9674282
Dato:  
 
  07.07.2019  
 
SILLE XP 3748
IMO:   
Dato:  
 
  21.01.2019  
 
SIRIUS HØJ OWLX2
IMO:   7032375
Dato:  
 
  12.03.2018  
 
SISSE OU 5600
IMO:   
Dato:  
 
  25.10.2013  
 
SIØ 5QIK
IMO:   
Dato:  
 
  25.03.2019  
 
SKJELSKØR V OU 6980
IMO:   
Dato:  
 
  28.08.2019  
 
SKJOLD OYVM
IMO:   
Dato:  
 
  03.09.2019  
 
SKRUBBEN XP 4674
IMO:   
Dato:  
 
  27.07.2018  
 
SOLEA OU 8774
IMO:   
Dato:  
 
  28.02.2019  
 
SUKKAQ FTJ 8594
IMO:   
Dato:  
 
  19.03.2019  
 
SUSANNE XP 3653
IMO:   
Dato:  
 
  17.02.2012  
 
TANJA XP 3386
IMO:   
Dato:  
 
  06.06.2013  
 
TASERMIUT OYAK
IMO:   8705838
Dato:  
 
  28.02.2019  
 
THORBJØRN OUBC2
IMO:   7904504
Dato:  
 
  03.11.2017  
 
TRUTTE XP 2100
IMO:   
Dato:  
 
  30.01.2019  
 
TUT II FTJ 4441
IMO:   
Dato:  
 
  21.11.2019  
 
VILLDUEN OU 6303
IMO:   
Dato:  
 
  09.10.2017  
 
VITTA I OZPE
IMO:   
Dato:  
 
  12.03.2019  
 
WILSON ALBORAN OXVP2
IMO:   9134531
Dato:  
 
  06.03.2020  
 
WILSON BALTIC OXLM2
IMO:   9104017
Dato:  
 
  06.03.2020  
 
WILSON BERING OXOW2
IMO:   9104029
Dato:  
 
  06.03.2020  
 
YVONNE OU 6878
IMO:   
Dato:  
 
  06.01.2014  
 
ZANDRA XP 2597
IMO:   
Dato:  
 
  07.05.2019  
 

 

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00