Brexit - Skibsregistrering


BREXIT vil i forhold til skibsregistrering alene påvirke de områder, hvor der gælder noget særligt for EU/EØS lande, selskaber og borgere.

Danske ejere

Muligheden for udflagning eller undladelse af at anmelde skib til et dansk skibsregister på grundlag af optagelse i et UK (EU) register begrænses. Det gælder alene anmeldelsespligtige skibe.

Udenlandske ejere

Registrering af fiske- og fritidsskibe med EU/EØS ejer. Det vil for britiske borgere ikke længere være muligt at få registreret et fritidsskib i dansk register. Det vil fortsat være muligt for britiske borgere, som udøver økonomisk aktivitet fra Danmark eller et andet EU/EØS land, at registrere et fiskeskib i dansk register. Ligeledes vil det være muligt for britiske selskaber at registrere et skib, hvis de opfylder aktivitets- og etableringsbetingelsen, jf. bekendtgørelse om registrering af fiske- og fritidsskibe, hvis ejer ikke anses for at være dansk.

Bareboat-ud registrering til britisk flag

Storbritannien er i kraft af medlemskabet af EU på listen over lande, der kan bareboat-ud registreres til. BREXIT vil indebære, at hvis der er ønske om at få en bareboat ud registrering til Storbritannien, så skal Storbritannien efter retningslinjerne i bekendtgørelse om dansk bareboat registrering optages på listen over godkendte flag.

Det forventes ikke at blive et problem at optage Storbritannien på listen over godkendte flag til bareboat-ud registrering. Der må dog påregnes en normal ekspeditionstid for optagelse på listen på omkring 3 - 4 uger.

Mulighederne for som ikke-dansk ejer at blive registreret som ejer af et handelsskibe i et dansk skibsregister påvirkes ikke af BREXIT. 

Registreringer/udslettelser relateret til Storbritannien og gennemført inden BREXIT vil kunne fortsætte uændret, det gælder:

  1. Skibe, registreringspligtige i Danmark, som er meddelt udflagede til UK
  2. Fritidsskibe tilhørende britiske borgere er registreret i DAS
  3. Skibe bareboat-ud registreret til Storbritannien

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00