EU’s Østersøstrategi


Kort med Østersøstrategilandene

​​​​​​​​​​​​Søfartsstyrelsen koordinerer på vegne af øvrige Østersølande to policyområder under EU's Østersøstrategi.

Østersøstrategien bidrager gennem et udbygget samarbejde mellem EU's medlemslande i Østersøregionen til at tackle en række af de fælles udfordringer, som regionens lande står overfor, herunder forureningen af Østersøen, ubalanceret vækst, manglende infrastruktur i visse dele af regionen osv.

Læs mere om EU's Østersøstrategi på Østersøstrategiens hjemmeside

Søfartsstyrelsen koordinerer policyområdet for Ren Skibsfart (PA Ship) og policyområdet for Maritim Sikkerhed (PA Safe) på vegne af EU landene omkring Østersøen. Policyområdet for Maritim Sikkerhed koordinerer Søfartsstyrelsen i samarbejde med Finland.

Der er etableret internationale styrekomiteer bestående af maritime myndigheder, universiteter, projektmagere, regionale organisationer samt Europa-Kommissionen. Søfartsstyrelsen bistår styrekomiteerne med at koordinere arbejdet på hvert af disse områder og udvælge nye flagskibe.

Flagskibe i EU's Østersøstrategi nyder bl.a. politisk bevågenhed under projektets arbejde, kan få assistance til at opnå ekstern finansiering og har mulighed for at demonstrere sine resultater og dermed påvirke den regionale policy dialog. Dette bidrager til at sikre, at Flagskibenes resultater bliver anvendt i praksis.

Læs mere om policyområdet for Ren Skibsfart (PA Ship)


Læs mere om policyområdet for Maritim Sikkerhed (PA Safe)​​

KONTAKT

KONTAKT

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Maritim erhvervs- og vækstpolitik
+45 72 19 60 00