Workshops om havplanen


Billede af vindmøllepark

Viden om de nuværende og fremtidige maritime interesser og udviklingsområder er af stor betydning for arbejdsgruppens arbejde, og derfor har Søfartsstyrelsen afholdt workshops m.v. om havplanen for interessenter. Der inviteres igen, når havplanen er sendt i høring.​

Søfartsstyrelsen holder jævnligt oplæg eller deltager i paneldebatter om havplanlægning. Hvis du holder et arrangement og er interesseret i et oplæg, er du velkommen til at kontakte os. 
 
Den nationale havplan skal underkastes en strategisk miljøvurdering, hvorefter planen og vurderingen skal i offentlig høring i seks måneder. I denne periode vil Søfartsstyrelsen ligeledes koordinere udkastet til havplan med Danmarks nabolande med henblik på at sikre koordinering af havplanerne på tværs af grænserne. Søfartsstyrelsen forventer at holde et event, når havplanen sendes i høring i 2020. 

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Maritim erhvervs- og vækstpolitik
+45 72 19 60 00