Workshops om havplanen


Billede af vindmøllepark

​​​​​​​Viden om de nuværende og fremtidige maritime interesser og udviklingsområder vil være af stor betydning for arbejdsgruppens arbejde, og derfor vil alle interessenter i den danske havplan blive inviteret til at deltage i en række workshops, paneldebatter og digitale redskaber.

Ved hjælp af disse vil interessenterne kunne kommentere på og bidrage til arbejdsgruppens arbejde. De nye zoner på havområdet strækker sig fra kystlinjen og ud til de nationale søgrænser.

Den nationale havplan skal underkastes en strategisk miljøvurdering, hvorefter planen og vurderingen skal i offentlig høring i seks måneder. I denne periode vil Søfartsstyrelsen ligeledes koordinere udkastet til havplan med Danmarks nabolande med henblik på at sikre koordinering af havplanerne på tværs af grænserne.

Når først den nationale havplan er udarbejdet, er det ikke tilladt at foretage udviklingsaktiviteter til søs, hvis de er i konflikt med planen.

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Maritim erhvervs- og vækstpolitik
+45 72 19 60 00