International Maritime Organization


Danmark arbejder for regulering, der sikrer lige konkurrencevilkår for alle landes rederier, samtidig med at skibsfarten hele tiden skal blive renere og mere sikker. Det sker gennem samarbejde med de øvrige søfartsnationer i International Maritime Organization (IMO).

Globale regler til et globalt erhverv
IMO er den organisation under FN, som tager sig af internationale forhold på søfartsområdet. I IMO forhandler og vedtager medlemslandene internationale regler for blandt andet at fremme sikkerhed til søs, miljøbeskyttelse og facilitering af maritim godstransport. Andre regler vedrører juridiske forhold vedrørende ansvar, erstatning og forsikringspligt ved forureningsskader som følge af olieudslip, vragfjernelse og en række andre områder.