Test af maritim teknologi i de danske farvande


Ønsker du at udføre konkrete tests af maritim teknologi fx til autonome skibe, skal Søfartsstyrelsen godkende det område, hvor disse tests skal udføres.

Udgangspunktet er, at tests for udvikling af maritim teknologi kan udføres over alt i de danske farvande, med mindre der er forbud mod almindelig sejlads.

Generelle retningslinjer i udpegede testområder for maritim teknologi:

  • Fartøjer, der benyttes til tests, skal opfylde de normale bestemmelser om bemanding
  • Fartøjerne skal sejle som et normalt skib efter søvejsreglerne
  • Tests skal kunne afbrydes, og fartøjet overgå til normal drift af bemandingen om bord, hvis der opstår komplikationer under testene
  • Er der behov for at afvige fra de normale krav fx i forhold til bemanding ved autonome testsejladser, skal Søfartsstyrelsen på forhånd vurdere, om det er forsvarligt før testen kan gå i gang
  •  Vurdering af hvorvidt afvigelse fra normale krav kan foretages, skal som udgangspunkt ske på baggrund af en risikoanalyse, der udarbejdes af ansøger og fremsendes til Søfartsstyrelsen
  • Der skal ved hver test udpeges en ansvarshavende, som kan afbryde tests til en hver tid. Kontaktdetaljer for ansvarshavende for hver test fremsendes til Søfartsstyrelsen
  • Før opstart af hver test underrettes Søfartsstyrelsen om koordinater for testområde og tidspunkt for testens gennemførsel
  • Der kan stilles yderligere krav i forbindelse med den konkrete test.

En konkret ansøgning om testområde indsendes til afdeling Sikre Farvande.

Kontakt for forhold vedr. godkendelse af udstyr og bemanding, skal ske til Sikre Skibe.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Sikre farvande
+45 72 19 60 00

 Kontakt vedr. udstyr og bemanding

Kontakt vedr. udstyr og bemanding

Sikre skibe
Sikre skibe
+45 72 19 60 17