Fokus på autonome skibe


Fakta om autonome skibe

Autonome skibe er som udgangspunkt ikke det samme som ubemandede skibe.

Det er skibe som er udstyret med nogle teknologier, som kan gøre sejladsen mere sikker og pålidelig og optimere logistik, operationer osv. 

Nye teknologier på skibe har været kendt i årtier, men på grund af den omsiggribende digitalisering, hvor vi bl.a. ser data i mængder og hastigheder, som aldrig tidligere er set i historien, går udviklingen nu meget stærkt, og avancerede teknologier kan udvikles.

Aktiviteter

I november 2017, blev der i København afholdt en international konference "Zooming in on autonomous ships". Nedenfor findes præsentationer fra konferencen samt en film.

Den internationale konference foregik på engelsk, og derfor gengives programmet ligeledes på engelsk:

Moderator David Loosley, CEO IMarEST

◦Keynote welcome & address  – digitalisation issues “Blue Denmark” & internationally
Director General Andreas Nordseth, Danish Maritime Authority

◦Keynote address - an industry perspective – digitalisation and autonomous ships
CEO Henriette H. Thygesen, Svitzer A/S

◦Keynote address EU – digitalisation and autonomous ships as seen by the EU Commission
◾Deputy Director-General Matthew Baldwin, DG MOVE, EU Commission  (N/A)

◦Keynote address by IMO Director – digitalisation and autonomous ships in the IMO
Captain Ashok Mahapatra, IMO Director, Maritime Safety Division

◦Keynote address Finland – digitalisation and autonomous ships as seen from Finland
Päivi Antikainen, Director Data Business Unit, Data Department, Finnish Ministry of Transport and Communications

◦Presentation of regulatory scoping project
Bjarke Holm Hansen, Attorney at CORE Law Firm & Søren Have, Managing Consultant, Ph.D, Rambøll Management Consulting

◦Rolls-Royce presentation of the SVITZER HERMOD project
Kevin Daffey, Director of Engineering and Technology, Marine , Rolls-Royce plc

◦Electronic lookout and human factors, a recently started comparative study
Prof. Dr. Mogens Blanke, Technical University of Denmark & Lead Psychologist, Thomas Koester, FORC E Technologies 

◦Autonomous ships – the system integrator's perspective
◾Jörgen Strandberg, General Manager, ANC Advanced Technology, Wärtsilä SAM Electronics (N/A)

◦Autonomous ships – the ship designer's perspective
Bjørn Moving, Naval Architecht, Odense Maritime Technology

◦ Autonomous ships – the engine manufacturer's perspective
Audi Lucas, Chief Digital Officer MAN Diesel & Turbo

◦ Svitzer's view on regulations and commercial aspects

Craig Carmody, Director Strategy and Corporate Affairs, Svitzer A/S

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00