Rapporter og præsentationer om digital maritim teknologi


Autonomt skib

Som udgangspunkt er alle nuværende regler for skibe lavet med det udgangspunkt, at der til enhver tid er besætning om bord på skibet.

Dette giver nogle udfordringer i forhold til fremtidige autonome skibe, som kan blive helt eller delvist ubemandede.

IMO har derfor påbegyndt et omfattende arbejde med at se på regelværkerne, en såkaldt Regulatory Scoping Exercise, hvor der ses på, hvad de nuværende regler kan rumme i forhold til forskellige niveauer af autonomi, og hvilke regler der evt. skal ændres eller ny udvikles.

Søfartsstyrelsen deltager som Danmarks repræsentant i dette arbejde. Målet er, at der internationalt bliver et fælles sæt spilleregler for autonome skibe.

Fakta om autonome skibe

Autonome skibe er som udgangspunkt ikke det samme som ubemandede skibe.

Det er skibe som er udstyret med nogle teknologier, som kan gøre sejladsen mere sikker og pålidelig og optimere logistik, operationer osv. 

Nye teknologier på skibe har været kendt i årtier, men på grund af den omsiggribende digitalisering, hvor vi bl.a. ser data i mængder og hastigheder, som aldrig tidligere er set i historien, går udviklingen nu meget stærkt, og avancerede teknologier kan udvikles.


Rapport om reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af autonome skibe

Rapporten, der er udarbejdet af Rambøll og CORE Advokatfirma for Søfartsstyrelsen, indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan smidiggøre og forberede regulering af autonome teknologier ved bl.a. at se på reguleringen af skibes bemanding, definitionen af begrebet skibsfører samt tilladelse til periodevis ubemandet bro og elektronisk udkig. nn

Foranalyse om autonome skibe

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Søfartsstyrelsen udgav i efteråret 2016 en foranalyse om autonome skibe. I rapporten beskrives mulighederne med autonome skibe, og hvordan forskellige niveauer af autonomi kan defineres.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Jakob Bang, Nautisk inspektør
+45 72 19 61 73