Maritim digitalisering


I disse år er der stort fokus på udviklingen af nye skibsteknologier. Der er allerede sket store fremskridt inden for forskning i autonome skibe, og samtidig arbejder Søfartsstyrelsen på at tydeliggøre, hvilke forhold myndighederne kan og skal skabe for den fremtidige anvendelse af teknologiske løsninger inden for skibsfarten.