Vejledning til test af maritime teknologier


​Vækstplanen: Det Blå Danmark – et globalt maritimt kraftcenter.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund med myndigheder, der er parate til at tillade eksperimenter og udpege testområder, der kan medvirke til at gøre Danmark til et førende laboratorium for tests af bl.a.:

  • Nye maritime teknologier
  • Digitale systemer
  • Produktions- og driftsformer
  • Energiproduktion

Hvorfor teste i Danmark?

  • Stor tilstedeværelse af redere, herunder mange med passion for at udforske forretningsmuligheder i ny teknologi
  • Mulighed for stor variation i maritime testmiljøer på overskueligt geografisk område, da danske farvande omfatter tæt trafikerede områder, snævre og grunde passager, broer og områder med dybt vand
  • Danmark kan desuden assistere ift. test i arktisk farvand

Hvordan kan jeg teste ny teknologi i danske farvande?

Hvis du har brug for at teste en ny teknologi i de danske farvande, skal du kontakte Søfartsstyrelsen. Hvor der kan testes, afhænger nemlig af den enkelte testaktivitet.

Du bedes derfor kontakte os, så vi ved, hvilken ny teknologi du gerne til teste. På den baggrund fastlægger vi rammerne for testområdet, og vi udsteder en tilladelse, hvor forudsætningerne for udførelsen af test fremgår.

Du kan kontakte os på denne e-mailadresse: mrj@dma.dk.

For at vi kan vejlede dig bedst muligt, er der en række spørgsmål, du med fordel kan overveje:

Typer af testområder

Skal der sejles ubemandet eller med fjernstyrede skibe, eller skal der testes teknologi til at identificere anden skibstrafik, kan det være noget, som får betydning for valg af test-område.

Typer af farvand

Er der brug for at teste i særligt kolde farvande? Er der behov for at teste, hvor farvandet er særligt dybt eller særligt roligt?

Betydningen for andre skibe eller aktiviteter i testområdet

Kan søvejsreglerne overholdes, eller skal der laves nogle særlige vilkår i testområdet?

Bemandingen om bord 

Hvad skal bemandingen være, mens der testes, og hvad skal dens rolle være? Kan der gribes ind, hvis der sker noget utilsigtet?

Indhentning af tilladelser

Der kan være behov for at kontakte andre myndigheder for at indhente tilladelser til projektet. Søfartsstyrelsen bistår gerne med kontakten til andre myndigheder. Det vil typisk være havne, miljømyndigheder og evt. luftfartsmyndigheder ved droneflyvning.

Varighed af test

Hvor lang tid er der behov for at teste? Er det i korte perioder eller er det over længere tid, og hvor ofte testes?

Krav efter lovgivningen som skal opfyldes

Søfartsstyrelsen vil bistå med at afklare de mere formelle krav, der måtte være efter lovgivningen.

Se eksempler på testaktiviteter:

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00