Miljø og klima


Beskyttelsen af miljø og klima er en vigtig politisk dagsorden i samfundet i disse år, og både dansk og international politik på miljø- og klimaområdet har stor betydning for skibsfarten.

Søfartsstyrelsen arbejder for globale, balancerede regler for skibsfarten. Det betyder blandt andet, at nye krav til udledning af kvælstofoxider og svovl, energieffektivitet og ballastvandudledning indfases og håndhæves på en måde, der sikrer lige konkurrencevilkår.

Miljø- og klimakrav er vigtige for at beskytte mennesker og natur mod forurening fra skibsfart. Kravene kan også være en driver for udvikling af ny teknologi. Samtidig er kravene en udfordring for skibsfarten, som skal foretage de nødvendige investeringer i teknologi-effektivt for at kunne efterleve reglerne.

Lovgivning på miljø- og klimaområdet hører formelt under Miljøministeriet og Energi- Forsynings- og Klimaministeriet. Søfartsstyrelsen bidrager til disse ministeriers arbejde på det maritime område - både i forbindelse med politikudvikling, praktisk implementering og håndhævelse. Styrelsen har i den forbindelse et konstruktivt samarbejde med erhvervet samt øvrige myndigheder, der er involveret i regeldannelsen på miljø- og klimaområdet, og det giver et stærkt afsæt for at påvirke politikudviklingen i EU, i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, og i FN’s Klimakonvention, UNFCCC.