Myndighedssamarbejder


Søfartsstyrelsen samarbejder med myndighederne i Kina, Ghana og Kenya om at fremme bæredygtig udvikling i den maritime sektor. Samarbejdet styrker de bilaterale relationer og kan medvirke til en øget kontakt mellem Det Blå Danmarks aktører og modparterne i partnerlandene til fordel for begge parter.

Myndighedssamarbejdet giver mulighed for at fremme danske løsninger inden for en række forskellige sektorer, hvor Danmark har en klar styrkeposition. Danmark kan bidrage med værdifuld viden og bæredygtige løsninger i samarbejde med relevante partnermyndigheder.

Søfartsstyrelsen indgår i flere maritime myndighedssamarbejder, der bl.a. omhandler følgende punkter:

  • Forbedret E-Navigation til søs, til fordel for de søfarende og myndighederne
  • Grønnere og mere klimavenlig søfart
  • Udveksling af viden og erfaringer ml. danske og lokale maritime myndigheder, mhp. at bidrage til at højne den maritime sikkerhed

Nøglemedarbejderne i myndighedssamarbejdet er de særlige udstationerede sektorrådgivere, der med en sektorfaglig ekspertise udgør bindeleddet mellem partnermyndigheder, de danske ambassader i partnerlandene og de danske myndigheder.

Sektorrådgivernes faglige baggrund giver mulighed for et dybdegående samarbejde om de aktiviteter, som med fordel kan udføres og implementeres for begge parter i samarbejdsprojekterne.

Sektorrådgiverne medvirker også til at fremme dansk erhvervslivs muligheder i partnerlandene ved at kunne facilitere kontakter qua et stærkt netværk i den offentlige og private sektor og kan derigennem støtte erhvervsfremmende tiltag, mv.

Nedenfor findes mere information om Søfartsstyrelsens myndighedssamarbejder med Kina, Ghana og Kenya.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00