Vækst i Det Blå Danmark


Søfartsstyrelsen arbejder løbende med forskellige vækstindsatser, der skal understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.


Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Samlet set står danske maritime virksomheder for ca. en fjerdedel af Danmarks eksport, og i alt er ca. 4 % af beskæftigelsen i Danmark direkte eller indirekte afledt af Det Blå Danmark.

Søfartsstyrelsen arbejder tæt sammen med erhvervet for at understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark. Det indebærer blandt andet et løbende fokus på rammebetingelserne for skibsfarten og på nye erhvervsmuligheder for de maritime erhverv. Det kan fx være inden for maritime specialsegmenter i offshorebranchen, i Arktis eller grønne løsninger til skibsfarten.