Vækst i Det Blå Danmark


Søfartsstyrelsen arbejder løbende med forskellige vækstindsatser, der skal understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.


Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Samlet set står danske maritime virksomheder for ca. en fjerdedel af Danmarks eksport, og en stor del af beskæftigelsen i Danmark er direkte eller indirekte afledt af Det Blå Danmark. Dette er jf. "Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark" (s. 20 tabel 2), hvor det fremgår at Det Blå Danmark står for 3,4 % af alle beskæftigede i Danmark.

Søfartsstyrelsen arbejder tæt sammen med erhvervet for at understøtte den danske maritime klynge og sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark. Det indebærer blandt andet et løbende fokus på rammebetingelserne for skibsfarten og på nye erhvervsmuligheder for de maritime erhverv. Det kan fx være inden for maritime specialsegmenter i offshorebranchen, i Arktis eller grønne løsninger til skibsfarten.