Rapporter om autonome skibe


Autonomt skib

Rapport om reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af autonome skibe

Rapporten, der er udarbejdet af Rambøll og CORE Advokatfirma for Søfartsstyrelsen, indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan smidiggøre og forberede regulering af autonome teknologier ved bl.a. at se på reguleringen af skibes bemanding, definitionen af begrebet skibsfører samt tilladelse til periodevis ubemandet bro og elektronisk udkig.

Læs Rambøll og CORE Advokatfirmas rapport om autonome skibe.

Foranalyse om autonome skibe

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Søfartsstyrelsen udgav i efteråret 2016 en foranalyse om autonome skibe. I rapporten beskrives mulighederne med autonome skibe, og hvordan forskellige niveauer af autonomi kan defineres.

Læs DTU og Søfartsstyrelsens foranalyse om autonome skibe.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Jakob Bang, Nautisk inspektør
+45 72 19 61 73