Foranalyse af autonome skibe


Autonomt skib

​DTU og Søfartsstyrelsen udgav i efteråret 2016 en foranalyse om autonome skibe. Denne rapport er en forundersøgelse, der beskriver mulighederne med autonome skibe.

Rapporten resumerer kort, hvordan forskellige niveauer af autonomi kan defineres.

Fra det laveste niveau med helt manuel operation, hvor navigatøren har informationer fra elektroniske søkort og har informationer om sin egen position, kurs og hastighed samt overblik fra radar med udpegning af andre skibes kurs og fart; over forskellige niveauer af beslutningsstøtte, hvor automatikken varetager flere og flere opgaver; til niveauer af egentlig autonomi.

Læs En foranalyse om autonome skibe.

 Relateret indhold

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Jakob Bang, Nautisk inspektør
+45 72 19 61 73