Sikkerhedsinstruks (institutionssejlads)

For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af ”godt sømandskab”. Således skal alle, der arrangerer sejladsen, fx skoleledelse og undervisere, tage ansvar og bruge deres sunde fornuft.

Alle, der arrangerer og står for sikkerheden i forbindelse med sejlads for skoler og institutioner, skal udarbejde en sikkerhedsplan. Planen kalder vi for en sikkerhedsinstruks.

Instruksen skal hjælpe arrangøren med at oversætte ”godt sømandskab” til gode, sikre løsninger for en sejlads eller aktivitet til søs. Samtidig skal sikkerhedsinstruksen give elever, lærere og øvrige deltagere overblik over, hvordan arrangøren arbejder med sikkerheden. Sikkerhedsinstruksen skal forklare, hvad du som arrangør og ansvarlig for sikkerheden har gjort for at gøre sejladsen eller aktiviteten til søs sikker.

Sikkerhedsinstruksen skal altid være tilgængelig for alle deltagere.

Vi anbefaler, at du først læser og orienterer dig i vejledningen til sikkerhedsinstruks:

Herefter kan du hente en skabelon til sikkerhedsinstruks på enten dansk, grønlandsk eller engelsk

Kontakt

Sikre skibe