Kvalitets- og datastyringsenheden (KDE)

KDE er en stabsfunktion, der skal bistå direktionen med at sikre, at styrelsens forretning styres, forvaltes og dokumenteres i overensstemmelse med strategier, regler og politikker.

I forlængelse heraf skal KDE:

  • varetage ansvaret for styrelsens data-management, dvs. den overordnede styring af styrelsens data og den databaserede ledelsesrapportering
  • sikre, at styrelsen opfylder eksterne krav i forhold til kvalitetsstandarder, herunder ISO 9000 og ISO 27000.

Kontakt

Søfartsstyrelsen