Kvalitetsledelsessystem

Søfartsstyrelsen har udviklet og implementeret et fælles kvalitetsledelsessystem, der er opbygget i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001:2015-standarden, i det følgende benævnt ISO 9001. Kvalitetsledelsessystemet omfatter de operationelle dele af de flagstats-, havnestats- og kyststatsrelaterede aktiviteter i Sikre skibe, Sikre farvande, Søfarende og certifikater, Skibsregistret og System og udvikling.

DNV-GL (tidligere Dansk Standard Certificering) gennemfører årlige eksterne audits af Søfartsstyrelsens kvalitetsledelsessystem med henblik på at sikre overensstemmelse med kravene i ISO 9001-standarden.

Systemet har været ISO 9001-certificeret siden 1997.

Kvalitetsledelsessystemet består af:

  • Et overordnet niveau med en kvalitetsmanual, der indeholder kvalitetspolitik, vision, beskrivelse af organisationen samt en beskrivelse af kvalitetsledelsessystemets opbygning og tilhørende processer.
  • Lokale hjælpesystemer og værktøjer med instruktioner, vejledninger, tjeklister, blanketter, skemaer, certifikatskabeloner osv.

Ledelses system certifikat

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

Søfartsstyrelsen
Caspar Brands Plads 9,
4220 Korsør, Denmark

og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for kvalitet: ISO 9001:2015

Dette certifikat er gældende for følgende område:

Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats-, havnestats- og kyststatsrelaterede aktiviteter

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.

AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00.

Certifikat nummer: 159960-2014-AQ-DEN-DANAK Sted og dato: Hellerup, 19. december 2019

 

Appendiks til certifikat

Søfartsstyrelsen

Lokationer inkluderet i certificeringen er:

Lokationssnavn Adresse Scope for lokation
Søfartsstyrelsen Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør, Denmark Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats-, havnestats- og kyststatsrelaterede aktiviteter.
System & udvikling Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør, Denmark Bistår Direktionen med planlægning, tilrettelæggelse og opfølgning i forhold til udvikling af organisationen, kompetencer, strategi og ledelse samt arbejdsmiljøarbejdet. National koordinator ved ekstern auditering og inspektioner af Søfartsstyrelsen og står for årlige interne audits af alle enheder.
Maritim regulering og jura Batterivej 7, 4220 Korsør, Denmark Arbejder med lovgivning og regler for at fremme sikkerhed, sundhed og miljø for skibe, de søfarende og fiskeres forhold om bord og de farvande, de sejler i.
Søfarende og certifikater Fjordvænget 30, 4220 Korsør, Denmark Er til for at servicere de søfarende og rederierne i sager, der vedrører den søfarendes forhold. Arbejder for at levere en rettidig og kompetent sagsbehandling med et yderst højt serviceniveau.
Skibsregister Fjordvænget 30, 4220 Korsør, Denmark Skibsregistret registrerer rettigheder og matrikulering af danske og grønlandske skibe og fartøjer. Arbejder for, at registreringen sker effektivt og serviceminded, så skibsregistreringen er konkurrencedygtig i forhold til andre landes registre.
Sikre Farvande Fjordvænget 30, 4220 Korsør, Denmark Arbejder for at fremme sikkerheden på havet i Rigsfælleskabet.
Driftscenter Grenaa Nordre Kajgade 1, 8500 Grenaa, Danmark Varetagelse af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de kyststatsrelaterede aktiviteter. Driftscentrene har ansvaret for at etablere og vedligeholde flydende og stationær afmærkning. Arbejder med udvikling, forsøg og implementering af ny afmærkningsteknologi.
Driftscenter Korsør Søbatteriet 2, 4220 Korsør, Denmark Varetagelse af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de kyststatsrelaterede aktiviteter. Driftscentrene har ansvaret for at etablere og vedligeholde flydende og stationær afmærkning. Arbejder med udvikling, forsøg og implementering af ny afmærkningsteknologi.
Inspektionsfartøj POUL LØWENØRN Søbatteriet 2, 4220 Korsør, Danmark Varetagelse af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de kyststatsrelaterede aktiviteter. Skibene løser opgaver vedrørende vedligeholdelse af afmærkning (bøjer og fyr) i danske farvande og anvendes desuden til søopmåling.
Søfartsstyrelsen (Færøerne) Norðuri í Fløgum 5, 470, Eidi, Færøerne Varetagelse af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de kyststatsrelaterede aktiviteter. Driftscentrene har ansvaret for at etablere og vedligeholde flydende og stationær afmærkning. Arbejder med udvikling, forsøg og implementering af ny afmærkningsteknologi.
Sikre Skibe Fjordvænget 30, 4220 Korsør, Denmark Yder service til rederierne og skibene samt det landbaserede tilhørende erhverv, og søger aktivt at præge udviklingen af dansk kvalitetsskibsfart ved at formidle og håndhæve Søfartsstyrelsens strategier for sikkerhed, sundhed og miljø.
Synskontor Esbjerg Vagervej 10, 6700 Esbjerg, Danmark Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.
Synskontor Fredericia Købmagergade 86, 6000 Fredericia, Danmark Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.
Synskontor Frederikshavn Tordenskjoldsgade 6B, 9900 Frederikshavn, Danmark Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.
Synskontor Nuuk Aqqusinersuaq 24, Postboks 245, 3900, Nuuk, Grønland Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.
Synskontor Svendborg Havnepladsen 4B, 2. sal, 5700 Svendborg, Danmark Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.
Synskontor Thyborøn Svanegade 12, 7680 Thyborøn, Danmark Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.
Synskontor Aarhus Mindet 2, 8000 Aarhus C, Danmark Varetager af Søfartsstyrelsens operationelle dele af de flagstats- og havnestatsrelaterede aktiviteter, herunder flagstatskontrol (lovpligtige og operationelle syn på danske handels- og fiskeskibe), havnestatskontrol (PSC), sagsbehandling indenfor området "sikkerhed til søs" og "rent hav", audit af rederier samt samarbejde med erhvervet.

 

Kontakt

Søfartsstyrelsen