Sikre Farvande (SIFA)

SIFA er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats for sikkerhed i farvandene, herunder farvandsafmærkningen, navigationshjælpemidler samt lodssystemet i Danmark. SIFA skal sikre fremsynet udnyttelse af teknologi samt føre effektivt tilsyn med bl.a. lodser og lodserier, så sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande er i top.

SIFA har ansvaret for:

  • Farvandsafmærkning i hele Rigsfællesskabets farvande
  • Tilsyn med lodsområdet
  • Drift og vedligehold af fyr og fyrtårne
  • Udsendelse af Maritime Safety Information (MSI), herunder navigationsadvarsler og efterretninger for søfarende
  • Drift af inspektionsskibet 'POUL LØWENØRN'
  • Radionavigationssystemer herunder DGPS, Racons, AIS og NAVTEX
  • Funktionen som kontaktpunkt og koordinator for Søfartsstyrelsens arbejde i IALA
  • Udvikling og implementering af ny teknologi til afmærkning og navigation
  • Sekretariat for Søsportens Sikkerhedsråd.

Kontakt

Sikre farvande