REVURDERING PÅ SKIBETS HOSPITAL

A
AIRWAYS

 • Kontrollere frie luftveje
 • Lejring i relation til problem
 • Giv ilt

 B
BREATHING

 •  Se om brystkassen hæver / sænker sig
 • Lyt om vejrtrækningen er normal, pibende, rallende, hvæsende – taler personen ubesværet?
 • Føl på din kind om udåndingen er normal
 • Bedøm om vejrtrækningen er normal – hurtig / langsom – overfladisk / dyb

C
CIRCULATION

 • Er kapillærresponsen mere eller mindre end 2 sekunder?
 • Er pulsen normal – hurtig / langsom – hård / blød – regelmæssig / uregelmæssig
 • Er hudens kulør normal – bleg – blå – rød
 • Er hudens temperatur normal – kold – varm
 • Føles huden normal – tør – fugtig
 • Kontrol af større blødninger

 

Ved a – b – c problemer kontakt:

Radio Medical Danmark

D
DISABILITY

 • Undersøg og vurdér bevidsthedsniveauet (1-4)
 • Undersøg pupillernes reaktion på lys

E
EXPOSE

 • Top til tå undersøgelse for yderlige skader / symptomer

SEKUNDÆRE TILTAG

 • Udfyld radio medical optegnelsen, inklusiv observationsskemaet med objektive målinger
 • Kontakt radio medical danmark
 • Videre undersøgelse og behandling fortsættes i tæt samarbejde med radio medical danmark

Radio Medical Danmark:

Telefon +45 75 45 67 66

 E-mail rmd@rsyd.dk

Center for det Maritime Sundhedsvæsen marts 202

.