ULYKKE GENERELT  SPEC. BØRN SPEC. ÆLDRE
Stands
ulykken
 • Hvad er der sket? Hurtigt overblik
 • Er skadestedet sikkert for behandler og den tilskadekomne
 • Er den tilskadekomne kontaktbar?
 • Nødflytning?
 • Inddrag forældrene
 • Prøv at få god kontakt med barnet
 • Kan barnet afledes/”købes” med legetøj, slik eller lign?
Vær opmærksom på nedsat
 • hørelse
 • syn
 • smerteopfattelse.
A
Airways

 • Inline-stabilisering: hovedets stilling fastholdes.
 • Skab frie luftveje
 • Anlæg halskrave
 • Giv ilt
 • Husk barnet har et stort baghoved, derfor polstring under barnets skuldre, for at nakken holdes i en lige linje.
 • Proteser kan blokere luftvejene.
 • Øget risiko for blødning ved anlæggelse af tungeholder.
B
Breathing
 • Bedøm vejrtrækningens kvalitet (selyt-føl)
 • Evt. ventilforbinding

Symptomer på
vejrtrækningsproblemer:

 • Uro, rastløshed
 • Sløvhed, ↓ bevidsthed
 • Mørk, grå, blålig hudfarve
 • Kan have kronisk besværet vejrtrækning.
C
Cirkulation
 • Er der puls? Frekvens og kvalitet?
 • Undersøg kapillærrespons
 • Bedøm hudens farve og temperatur
 • Kontrollér for større blødninger
 • Evt. venekanyle og drop
 • Revurdér ABC
 • Overvej kontakt til Radio Medical
 • Kapillærrespons kontrolleres på læberne, brystkassen eller panden.
 • Vær især opmærksom på stigende maveomfang.
 • Børn bliver pludseligt meget dårlige og kan kollapse.
 • Det er svært/umuligt at lægge venekanyle på små børn.
 • Puls kan være et usikkert vurderingsgrundlag.
 • Kapillærrespons er ofte forsinket.
 • Hudens er ofte bleg og kold.
 • Blødninger kan være svære at standse.
D
Disability
 • Vurdér bevidsthedsniveauet
 • Undersøg pupillernes reaktion på lys
 • Vurdér om behandlingen kan fortsætte på skadestedet

 • Godt samarbejde med forældrene, for at bedømme barnets bevidsthedsniveau.
 • Bevidsthed vurderes i forhold til patientens kroniske tilstand.
 • Inddrag evt. pårørende
E
Expose
 • Evt. top-til-tå undersøgelse på skadestedet
 • Fiksér i båren
 • Transportér til sygelukaf
 • Øget fokus på bughulen (ømhed, misfarvning, bule)
 • Husk polstring fra skuldre til bækken
 • Pas på, at barnet ikke får det for varmt eller for koldt
 • Få præcise oplysninger om aktuelle og tidligere lidelser, evt. fra pårørende.
 • Kan være mere blufærdige.
 • Ved fiksering på rygbræt skal der evt. polstres ekstra.
 • Kan have svært ved at strække ben og hofte helt ud, også ekstra polstring her.
Syge lukaf
 • Revurdér ABC
 • Skriv Radio Medicaloptegnelse og foretag objektive målinger
 • Kontakt til Radio Medical
 • Fortsæt observationer og almindelig 1. hjælp
 • Udfør RMs ordinationer
 • Brug overleveringsblanketten