Dansk Fyrliste 2020

12-01-2021

Dansk Fyrliste 2020 indeholder en liste over fyr og tågesignaler i Danmark, Færøerne og Grønland angivet i en rækkefølge, der følger farvandsbeskrivelsen i danske sejladshåndbøger. Til fyr og tågesignaler er udarbejdet et alfabetisk indeks over fyrnavne samt et indeks, hvor fyr og tågesignaler er sorteret efter internationale fyrnumre.

Dansk Fyrliste indeholder desuden oplysninger om racon, AIS-afmærkning og DGPS-referencestationer.

Følgende oplysninger kan findes:

  • Fyr: Dansk og internationalt fyrnummer, navn, placering, position i WGS-84 datum, fyrkarakter, tågesignal, flammehøjde, lysevne, fyrudseende, fyrhøjde samt yderligere oplysninger som brændetid, fyrvinkler og om fyret har racon.
  • Racon: Dansk og internationalt raconnummer, navn, placering, position i WGS-84 datum, morsekoden, sektor, interval og radarbånd.
  • AIS: AIS-afmærkningsnummer, navn, position i WGS-84 datum, MMSI nummer, identifikation og type (fysisk eller virtuelt)
  • DGPS: DGSP-stationsnummer, navn, position i WGS-84 datum, transmissionshastighed, referencestation, sendestation, rækkevidde i sømil, monitorering samt meddelelsestyper.

Læs hele Dansk Fyrliste 2020

(Dette dokument er ikke gjort tilgængeligt for handicappede pga. stort teknisk dokument. Kontakt evt. sifa@dma.dk )