Ændring vedr. skib, herunder ejerskifte

27-12-2022

Denne vejledning vil forklare, hvordan man via det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan anmelde ændringer til et allerede registreret skib. Guiden dækker ikke over bareboat-ind registreringer, da disse er beskrevet i en særskilt guide for bareboat-ind, herunder hvordan man forlænger bareboat-ind perioden. Denne guide vil beskrive hvordan samtlige mulige ændringer til et skib kan foretages via Digitalt Skibsregister, heriblandt salg og betinget salg. Flowet for anmeldelsen i Selvbetjeningen er delt op i trin, som naturligt fører brugeren igennem frem til anmeldelsen skal sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk