Arrest og udlæg

10-01-2023

Denne vejledning forklarer hvordan du i det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan registrere eller udslette en arrest eller et udlæg på et skib. Selvbetjeningen er delt op i flow, som er delt op i trin, der intuitivt fører brugeren igennem frem til at anmeldelsen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk