Bareboat-ind forlængelse eller ændring i befragter

27-12-2022

Denne vejledning forklarer hvordan du i det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan forlænge et skib, der allerede er bareboatet ind i et dansk skibsregister eller foretage udskiftning af befragter. Selvbetjeningen er delt op i flow, som er delt op i trin, der fører brugeren igennem frem til at anmeldelsen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk