Endelighedspåtegning

27-12-2022

Denne vejledning vil forklare, hvordan man via det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan registrere en endelighedspåtegning på et skib, der blev købt betinget. Det er forventet at skibet man vil endelighedspåtegne er færdigregistreret i et af de danske skibsregistre eller fartøjsfortegnelsen som et betinget køb.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk