Optagelse af skib

27-12-2022

Denne vejledning forklarer, hvordan du i det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan anmelde et skib, der ikke er registreret i et dansk skibsregister. Guiden dækker ikke over bareboat-ind registreringer, da disse er beskrevet i en særskilt guide for bareboat-ind. Guiden beskriver hvordan et skib kan optages hvis ejer har ejet skibet i nogen tid, men først nu ønsker skibet registreret under dansk flag eller hvis der også skal registreres et ejerskifte, heriblandt hvis skibet sælges betinget. Selvbetjeningen er delt op i flow, som er delt op i trin, der intuitivt fører brugeren igennem frem til at anmeldelsen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk