Registrering af pantebrev, skadesløsbrev eller ejerpantebrev

10-01-2023

Denne vejledning forklarer hvordan du i det Digitale Skibsregisters Selvbetjening kan registrere en panterettighed i et skib. Vejledningen vil beskrive oprettelsen af Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve. Selvbetjeningen er delt op i flow, som er delt op i trin, der intuitivt fører brugeren igennem frem til at anmeldelsen sendes til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret.

Nedenstående vejledning er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt. Søfartsstyrelsen på srg@dma.dk